AKTUALNOŚCI

18.05.2015

Ogłoszenia

W dziale tym znajdą Państwo aktualne ogłoszenia o poszukiwaniach nowych pracowników a ponadto znajdziecie tu Pańtwo aktualną ofertę naszego ośrodka...

Ogłoszenia

TECHNOLOGIA

Technologia

31 maja 2013 r. wyłączono trwale z użytkowania urządzenia wytwórcze bloku węglowego o mocy 23,4 MWe i 157,9 MWt wraz z urządzeniami towarzyszącymi (pompy zasilające, zbiorniki wody zasilającej, urządzenia nawęglania, odżużlania itp.). Więcej

EKOLOGIA

Ekologia

Efekt Ekologiczny w wyniku zastąpienia kotłów węglowych kotłami olejowo - gazowymi. Więcej

OBSŁUGA KLIENTA

Nasza oferta

Oferujemy dostawę ciepła dla potrzeb: centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji. Ponadto istnieje możliwość realizacji budowy przyłącza cieplnego i węzła cieplnego w zależności od uzgodnień zawartych w umowie przyłączeniowej. Więcej