AKTUALNOŚCI

10.04.2014

Przetargi

W dziale tym znajdą Państwo aktualne ogłoszenia dotyczące przetargów.Elektrociepłownia „Zielona Góra”  S. A. Ogłasza  przetarg nieograniczony – ofertowy na sprzedaż:1. Ładowarki kołowej...

Przetargi
02.10.2014

Oferty sprzedaży

Zapraszamy do składania ofert na urządzenia trwałe wyłączone z eksploatacji:drogą mailową na adres: jerzy.wesolowski@ec.zgora.pl, tel. 68 4559261 lub pawel.steller@ec.zgora.pl, tel....

Oferty sprzedaży

TECHNOLOGIA

Technologia

31 maja 2013 r. wyłączono trwale z użytkowania urządzenia wytwórcze bloku węglowego o mocy 23,4 MWe i 157,9 MWt wraz z urządzeniami towarzyszącymi (pompy zasilające, zbiorniki wody zasilającej, urządzenia nawęglania, odżużlania itp.). Więcej

EKOLOGIA

Ekologia

Efekt Ekologiczny w wyniku zastąpienia kotłów węglowych kotłami olejowo - gazowymi. Więcej

OBSŁUGA KLIENTA

Nasza oferta

Oferujemy dostawę ciepła dla potrzeb: centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji. Ponadto istnieje możliwość realizacji budowy przyłącza cieplnego i węzła cieplnego w zależności od uzgodnień zawartych w umowie przyłączeniowej. Więcej