Koronawirus - Zamknięcie Biura Obsługi Klienta

Elektrociepłownia „Zielona Góra” zachęca klientów do kontaktu zdalnego
13 marca 2020
 
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Elektrociepłowni „Zielona Góra”, zgodnie z zapisami „ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”, Elektrociepłownia podjęła decyzję o tymczasowym (do odwołania) zamknięciu Biura Obsługi Klienta dla osób chcących załatwić sprawy osobiście.
 
Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania ze zdalnych kanałów kontaktu za pośrednictwem:
  • poczty tradycyjnej - korespondencję należy kierować na adres: 
Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.
ul. Zjednoczenia 103 
65-120 Zielona Góra
  • poczty elektronicznej - korespondencję należy kierować na adres: 
  • telefonów:

(+48) 68 4290 444
(+48) 68 4290 300 - Biuro Obsługi Klientów
Pogotowie Ciepłownicze 993 - obsługuje interwencje związane z awariami sieci ciepłowniczej

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE