Działania Bieżące

Aktualności:
  

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

29 stycznia 2018 r.

 

Laurent Guillermin złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej EC ZG.

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej

24 stycznia 2018 r.

 

Katarzyna Majchrzak złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu EC ZG z dniem 31 stycznia 2018 r.

Przekazanie „czeku”

19 stycznia 2018 r.

 

Podczas uroczystości w Urzędzie Miejskim w Zielonej Górze  z udziałem lokalnych mediów członkowie Zarządu EC ZG Marian Babiuch i Monika Łabuz-Suwała przekazali Prezydentowi Zielonej Góry Januszowi Kubickiemu symboliczny czek  na kwotę 70 tys. zł w ramach pomocy społecznej mieszkańcom Zielonej Góry znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, korzystającym z ciepła sieciowego (zgodnie z  podpisanym 29 grudnia 2017 r. Porozumieniem).

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

8 stycznia 2018 r.

 

Maciej Korniluk  złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej EC ZG.


Działania Bieżące - Archiwum 2017