Działania Bieżące

Aktualności:
  

Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

30 marca 2018 r.

 

Wojciech Heydel złożył rezygnację nas piśmie z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej EC ZG.

Nowy Członek Zarządu

16 marca 2018 r.

 

Zarząd KOGENERACJI S.A. powołał Krzysztofa Kwietnia w skład Zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

Nowy Przewodniczący Rady Nadzorczej

1 marca 2018 r.

 

Zarząd KOGENERACJI powołał 26 lutego 2018 r. Adama Lewandowskiego na Członka Rady Nadzorczej EC ZG, a 1 marca zawiadomił Spółkę o wyznaczeniu Adama Lewandowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej EC ZG.

Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

28 lutego 2018 r.

 

Jacek Piekacz złożył rezygnację nas piśmie z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej EC ZG.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

29 stycznia 2018 r.

 

Laurent Guillermin złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej EC ZG.

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej

24 stycznia 2018 r.

 

Katarzyna Majchrzak złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu EC ZG z dniem 31 stycznia 2018 r.

Przekazanie „czeku”

19 stycznia 2018 r.

 

Podczas uroczystości w Urzędzie Miejskim w Zielonej Górze  z udziałem lokalnych mediów członkowie Zarządu EC ZG Marian Babiuch i Monika Łabuz-Suwała przekazali Prezydentowi Zielonej Góry Januszowi Kubickiemu symboliczny czek  na kwotę 70 tys. zł w ramach pomocy społecznej mieszkańcom Zielonej Góry znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, korzystającym z ciepła sieciowego (zgodnie z  podpisanym 29 grudnia 2017 r. Porozumieniem).

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

8 stycznia 2018 r.

 

Maciej Korniluk  złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej EC ZG.


Działania Bieżące - Archiwum 2017