Działania Bieżące

Aktualności:
  

Wypłata dywidendy

10 lipca 2018 r.

 

Spółka wypłaciła akcjonariuszom EC ZG dywidendę (46,00 zł/akcję).

Nowi Prokurenci

21 czerwca 2018 r.

 

Zarząd EC ZG udzielił prokury Małgorzacie Ptak – Bystrzyńskiej oraz Tomaszowi Wosiowi.

Tekst jednolity nowego Statut Spółki zarejestrowany

21 czerwca 2018 r.

 

KRS zarejestrował tekst jednolity Statutu EC ZG.

Nowy Członek Rady Nadzorczej

20 czerwca 2018 r.

 

Zarząd KOGENERACJI S.A. powołał Michała Wosia na Członka Rady Nadzorczej EC ZG.

Audyt Certyfikujący Zintegrowanego Systemu Zarządzania

13-15 czerwca 2018 r.

 

W EC ZG odbył się audyt Audyt Certyfikujący Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami PN-EN-ISO 9001:2015, PN-EN-ISO 14001:2015,  PN-N-18001:2004 18001:2007 OHSAS,  przeprowadzony przez audytorów z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie. Audyt potwierdził, że wdrożony System funkcjonuje prawidłowo i jest doskonalony.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC ZG

29 maja 2018 r.

 

We Wrocławiu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC ZG, które m.in., przyjęło sprawozdania z działalności Spółki oraz finansowe za 2017 r., dokonało podziału zysku netto za 2017 r., udzieliło absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej działającym w tych organach w roku 2017, przyjęło nowy Statut Spółki, podjęło  uchwały w sprawie wdrożenia i stosowania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz w sprawie wdrożenia i stosowania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Z zysku za 2017 r. będzie wypłacona dywidenda - 46,00 zł/akcję. Dniem wypłaty dywidendy jest 10 lipca 2018 r.

Nowy Regulamin organizacyjny

23 maja 2018 r.

 

Zarząd EC ZG dokonał zmian w Regulaminie organizacyjnym Spółki. 29 maja Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zmiany w tym Regulaminie. Regulamin wszedł w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. W związku ze zmianą Regulaminu organizacyjnego dotychczasowy Pion Techniczny został podzielony na dwa Piony – Produkcji oraz Dystrybucji Ciepła. Dyrektorem Pionu Produkcji został Piotr Olejniczak, Dyrektorem Pionu Dystrybucji Ciepła Mariusz Socha.

Wiosenny Koncert

16 maja 2018 r.

 

EC ZG zorganizowała w Filharmonii Zielonogórskiej dla zaproszonych gości oraz  pracowników EC ZG i lokalnego CUW  PGE Energia Ciepła „Wiosenny koncert”, podczas którego nowe władze Spółki  pożegnały prezesa Mariana Babiucha (odszedł na emeryturę 8 maja br.).

Pracownicy wybrali przedstawiciela do Rady Nadzorczej

15 maja 2018 r.

 

Na przedstawiciela pracowników do Rady Nadzorczej EC ZG wybrano Jacka Mastalerza.

Planowy remont bloku gazowo – parowego

14 maja 2018 r.

 

Wyłączono blok gazowo – parowy do planowego remontu. 1 czerwca  przeprowadzono testy rezerwowego agregatu prądotwórczego w warunkach wystąpienia w EC ZG blackout’u. Od 2 czerwca prowadzono testy i ruch próbny bloku gazowo – parowego po remoncie. Od 4 czerwca blok pracuje normalnie.

Sezon grzewczy zakończony

7 maja 2018 r.

 

W Zielonej Górze zakończył się sezon grzewczy. Wyłączono ogrzewanie w budynkach największych Spółdzielni Mieszkaniowych.

Nowy Dyrektor Generalny

2 maja 2018 r.

 

Zarząd EC ZG przydzielił zadania i obowiązki Dyrektora Generalnego EC ZG Krzysztofowi Kwietniowi. Wyznaczył też Krzysztofa Kwietnia do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy.

Zmiany w składzie Zarządu

1 maja 2018 r.

 

Zarząd KOGENERACJI powierzył od dnia 1 maja 2018 r. funkcję Prezesa Zarządu EC ZG Krzysztofowi Kwietniowi.
Jednocześnie z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki odwołano Monikę Łabuz-Suwała, a na funkcję Wiceprezesa Zarządu został powołany Andrzej Jedut.

Rezygnacja Prezesa

27 kwietnia 2018 r.

 

Marian Babiuch złożył rezygnację na piśmie z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu EC ZG z dniem 30 kwietnia 2018 r.

Nowy Członek Rady Nadzorczej

27 kwietnia 2018 r.

 

Zarząd KOGENERACJI S.A. powołał Janusza Lichotę na Członka Rady Nadzorczej EC ZG.

Zasadziliśmy dęby

21 kwietnia 2018 r.

 

Pracownicy Elektrociepłowni „Zielona Góra” oraz członkowie ich rodzin dołączyli do akcji pt. „Lasy pełne energii”, realizowanej od kilku lat przez spółki Grupy Kapitałowej  PGE w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Akcja prowadzona jest   w ramach wolontariatu.
W Zielonej Górze akcja sadzenia lasu prowadzona była w Leśnictwie Przylep we współpracy z Nadleśnictwem Zielona Góra. Pomimo że frekwencja nie była duża, uczestnicy od godz. 9.00 do 12.00 posadzili łącznie 450 dębów. Pogoda i humory dopisały. Poza grupą osób z EC ZG, w tym samym czasie, las sadzili również lubuscy harcerze. W podziękowaniu leśnicy  zorganizowali dla wszystkich uczestników akcji ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek.

Odwołane prokury

19 kwietnia 2018 r.

 

Zarząd EC ZG odwołał prokury samoistne Mirosławowi Badurkowi oraz Piotrowi Olejniczakowi.

Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

30 marca 2018 r.

 

Wojciech Heydel złożył rezygnację nas piśmie z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej EC ZG.

Nowy Członek Zarządu

16 marca 2018 r.

 

Zarząd KOGENERACJI S.A. powołał Krzysztofa Kwietnia w skład Zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

Nowy Przewodniczący Rady Nadzorczej

1 marca 2018 r.

 

Zarząd KOGENERACJI powołał 26 lutego 2018 r. Adama Lewandowskiego na Członka Rady Nadzorczej EC ZG, a 1 marca zawiadomił Spółkę o wyznaczeniu Adama Lewandowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej EC ZG.

Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

28 lutego 2018 r.

 

Jacek Piekacz złożył rezygnację nas piśmie z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej EC ZG.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

29 stycznia 2018 r.

 

Laurent Guillermin złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej EC ZG.

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej

24 stycznia 2018 r.

 

Katarzyna Majchrzak złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu EC ZG z dniem 31 stycznia 2018 r.

Przekazanie „czeku”

19 stycznia 2018 r.

 

Podczas uroczystości w Urzędzie Miejskim w Zielonej Górze  z udziałem lokalnych mediów członkowie Zarządu EC ZG Marian Babiuch i Monika Łabuz-Suwała przekazali Prezydentowi Zielonej Góry Januszowi Kubickiemu symboliczny czek  na kwotę 70 tys. zł w ramach pomocy społecznej mieszkańcom Zielonej Góry znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, korzystającym z ciepła sieciowego (zgodnie z  podpisanym 29 grudnia 2017 r. Porozumieniem).

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

8 stycznia 2018 r.

 

Maciej Korniluk  złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej EC ZG.


Działania Bieżące - Archiwum 2017