Działania Bieżące

Aktualności:
  
 

Centrum Zero Wypadków otwarte

23 października 2017 r.

 

Wiceprezes EDF Polska Janusz Nowak, Prezes EC ZG Marian Babiuch oraz Wiceprezes EC ZG Dyrektor Generalny Monika Łabuz Suwała uroczyście otworzyli w Spółce Centrum Zero Wypadków. Centrum będzie służyć do szkolenia pracowników EC ZG oraz wykonawców w zakresie bezpiecznego wykonywania prac na terenie Spółki, szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, a także obsługi sprzętu ppoż.

 

Podpisano umowy w  NFOŚiGW

16 października 2017 r.

 

Podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-EKO SYSTEM 2017, przedstawiciele EC ZG podpisali z przedstawicielami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cztery umowy na realizację projektów EC ZG ujętych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Podpisanie umów z NFOŚiGW to duże wsparcie finansowe dla rozwoju sieci ciepłowniczej i poprawy jakości powietrza w mieście. Dotacja pozwoli na podłączenie do ekologicznej instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła następnych mieszkańców Zielonej Góry, zmniejszy się tym samym zanieczyszczenie powietrza nad miastem. Wszystkie zadania dotyczące modernizacji i rozwoju sieci mogą zostać zrealizowane dzięki utrzymywanej od lat dobrej współpracy z Miastem Zielona Góra. Dobre rozumienie wzajemnych potrzeb spowodowało, że projekty dotyczące rozwoju sieci zostały zapisane w Strategii ZIT i będą realizowane przy akceptacji i współpracy z Miastem w takich miejscach Zielonej Góry, jak np. Śródmieście.

 

Agregat zasilania rezerwowego

13 października 2017 r.

 

Do Elektrociepłowni dotarł agregat zasilania rezerwowego o mocy 2,5 MWe.  Firma Elektrobudowa zamontowała go na przygotowanym wcześniej fundamencie. Próby ruchowe agregatu odbędą się w drugiej dekadzie listopada br. Agregat zapewni  bezpieczeństwo pracy urządzeń produkcyjnych  oraz dostaw ciepła do odbiorców.

 

Dzień otwarty EC ZG

7 października 2017 r.

 

Pierwsi goście pojawili się na placu przed budynkiem Elektrociepłowni o godz. 9:30. Choć pogoda była dosłownie „w kratkę” chętnych do odwiedzenia ekologicznego producenta ciepła i energii elektrycznej było sporo. W sumie, po godz. 15:00 na liście gości figurowało 645 osób. Goście zwiedzali obiektyw Elektrociepłowni z przewodnikiem (blok gazowo-parowy, kotłownia gazowo-olejowa, Centrum Zero Wypadków). Spółka zaprezentowała elementy systemu ciepłowniczego oraz umożliwiła konsultacje i porady w zakresie ciepła sieciowego i ciepłej wody użytkowej. Dla dzieci przygotowano stanowisko edukacyjne z doświadczeniami, malowanie twarzy, edukacyjne malowanki z zakresu energetyki. Atrakcją był „zadymiony” namiot, w którym można było sprawdzić swoją odporność na stres podczas symulowanego pożaru. Była również okazja spotkania się z zielonogórskim żużlowcem Mateuszem Tonderem, a dzieci i dorośli mogli sfotografować się równocześnie z maskotkami drużyny żużlowej Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra i drużyny koszykarskiej Stelmet BC Zielona Góra.

 

Blackout w Elektrociepłowni

5 października 2017 r.

 

W wyniku działania orkanu Ksawery na liniach energetycznych zasilających Główną Stację Zasilania w Leśniowie wystąpiły zwarcia doziemienia. Po godz. 19:00, na skutek działania zabezpieczeń odległościowych na liniach 220 kV, nastąpiło wyłączenie urządzeń produkcyjnych EC ZGF (bloku gazowo – parowego). Awarie linii 220 kV i 110 kV spowodowały, że w Zielonej Górze i okolicy prądu było pozbawionych 226 tys. mieszkańców. Wystąpił tzw. blackout. Elektrociepłownia zmobilizowała wszystkie zasoby i podjęła niezbędne działania mające na celu przywrócenie do pracy urządzeń produkcyjnych, jak tylko zakończona zostanie naprawa sieci elektroenergetycznej przez operatora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W godzinach nocnych (po 22:00) PSE zasiliła GSZ w Leśniowie linią 110 kV. W EC ZG pojawiła się energia elektryczna, co umożliwiło szybkie uruchomienie kotłów gazowo – olejowych i dostawy ciepła do miasta. W EC ZG dokonano przeglądu wszystkich urządzeń, sprawdzono zabezpieczenia. 6 października, w bezpieczny sposób, zgodnie z procedurami, rozpoczęto uruchamianie bloku gazowo – parowego. BGP produkowała energię elektryczną i ciepło od godz. 10:45. Kotły gazowo – olejowe wyłączono do rezerwy.

 

Certyfikat dla Elektrociepłowni

25 września 2017 r.

 

Podczas gali Konkursu Lubuski Lider Biznesu w Żaganiu z udziałem regionalnych władz administracyjnych i samorządowych, ministra rodziny, pracy i spraw socjalnych,  lubuskich parlamentarzystów, Prezes Marian Babiuch odebrał przyznany EC ZG Certyfikat  Lubuskiego Lidera Biznesu w kategorii średnie przedsiębiorstwo.

 

Rozpoczęto sezon grzewczy

21 września 2017 r.

 

Elektrociepłownia rozpoczęła dostarczanie ciepła o swoich odbiorców w zakresie centralnego ogrzewania.

 

Zakładowy Konkurs BHP

14 września 2017 r.

 

W Spółce przeprowadzony Konkurs wiedzy o BHP dla pracowników Spółki oraz lokalnego oddziału CUW EDF Polska. I miejsce zajął Michał Laskowski, drugi był Ireneusz Kotlarski,  trzeci Zdzisław Wroński. Zwycięzcy reprezentowali Elektrociepłownię w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o BHP zorganizowanym 28 września br. w Warszawie przez EDF Polska.

 

Prezes EC ZG odznaczony

11-13 września 2017 r.

 

Podczas XXI Forum Ciepłowników w Międzyzdrojach  Prezes Marian Babiuch odebrał Laur Ciepłownictwa w kategorii Zasłużony dla Ciepłownictwa przyznany przez Izbę Gospodarczą Polskie Ciepłownictwo.

Seminarium dla klientów

29 czerwca 2017 r.

 

Elektrociepłownia zorganizowała w Zielonej Górze seminarium dla kluczowych klientów pt. „Wyzwania lokalnego rynku ciepła – rozwój produktów i usług”.

EC ZG przekazała „czeki”

27 czerwca 2017 r.

 

W siedzibie EC ZG odbyło się uroczyste przekazanie darowizn (łącznie 21 284  zł) wypracowanych w ramach prowadzonych na terenie Spółki wizyt menedżerskich w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. „Czeki” otrzymały wskazane przez pracowników EC instytucje w Zielonej Górze -Dzienny Dom „Senior– WIGOR, Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej Klinicznego Szpitala w Zielonej Górze oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk”.

System funkcjonuje prawidłowo

12-14 czerwca 2017 r.

 

W EC ZG odbył się audyt nadzoru II Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001/OHSAS) przeprowadzony przez audytorów z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie. Audyt potwierdził, że wdrożony System funkcjonuje prawidłowo i jest doskonalony.

Wypłata dywidendy

7 czerwca 2017 r.

 

Zgodnie z uchwałą ZWZ EC ZG z dnia 31maja br., akcjonariuszom wypłacono dywidendę z zysku netto za 2016 r. (64,58 zł/akcję).

Ruszył blok po remoncie

2 czerwca 2017 r.

 

Rozpoczęły się testy i ruch próbny bloku gazowo – parowego po remoncie. Od 5 czerwca, od godz.11.00, trwa komercyjna sprzedaż energii elektrycznej z bloku gazowo – parowego.

Dyrektor uhonorowany odznaką

1 czerwca 2017 r.

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przyznało Dyrektorowi Wsparcia Mirosławowi Badurkowi Odznakę „Przyjaciel Dziecka”.

Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdania

31 maja 2017 r.

 

We Wrocławiu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC ZG, które przyjęło sprawozdania z działalności Spółki oraz finansowe za 2016 r., dokonało podziału zysku netto za 2016 r. Zgromadzenie udzieliło absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej działającym w tych organach w roku 2016.

Wspólne ćwiczenia z Państwową Strażą Pożarną

26 maja 2017 r.

 

W Spółce odbyły się wspólne ćwiczenia z Państwową Strażą Pożarną zakresie ewakuacji z komina bloku gazowo – parowego pracowników porażonych prądem elektrycznym oraz gaszenia pożaru  budynku turbiny parowej BGP.

Koniec sezonu grzewczego

15 maja 2017 r.

 

Ze względu na chłodne dni, sezon grzewczy w Zielonej Górze trwał dłużej niż w innych latach.

Planowy remont bloku

14 maja 2017 r.

 

O godz.24.00 wyłączono blok gazowo – parowy do planowego remontu (zakończenie 4 czerwca br.).

Głos EC ZG w dyskusji o smogu

31 marca 2017 r.

 

Wiceprezes Monika Łabuz-Suwała uczestniczyła w Redakcji Gazety Lubuskiej w debacie nt. walki ze smogiem w miastach Województwa Lubuskiego.

Wiceprezes Zarządu

27 marca 2017 r.

 

Do Spółki wpłynęło oświadczenie Zarządu KOGENERACJI o powołaniu Moniki Łabuz-Suwała z dniem 27 marca br. na Wiceprezesa Zarządu  EC ZG.

Prezes URE wydał decyzję zmieniającą koncesję

21 marca 2017 r.

 

Prezes URE wydał decyzję zmieniającą koncesję EC ZG na wytwarzanie ciepła – obecnie Spółka wytwarza ciepło o łącznej mocy 303,531 MWt w 16 źródłach – BGP, kotły gazowo – olejowe i 14 lokalnych kotłowniach gazowych.

Zmiany w Zarządzie Spółki

1 marca 2017 r.

 

Zarząd KOGENERACJI złożył oświadczenie o powołaniu Katarzyny Majchrzak do Zarządu EC ZG. Jednocześnie poinformował, że Marcin Ring złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu EC ZG ze skutkiem na dzień 5 marca 2017 r.

Odznaka dla Prezesa

15 lutego 2017 r.

 

Prezes EC ZG Marian Babiuch otrzymał Honorową Złotą Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej za działalność na rzecz rozwoju Samorządu Gospodarczego.

Nowy ZSIP

26 stycznia 2017 r.

 

W EC ZG odbyły się wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. Na ZSIP wybrano Magdalenę Machinowską z Wydziału Inżynierii Produkcji.

Wzmacniamy współpracę z PSP

11 stycznia 2017 r.

 

EC „Zielona Góra podpisała z Komendą Miejską Straży Pożarnej w Zielonej Górze aneks do umowy o współpracy i współdziałaniu w akcjach ratowniczych z dnia 25 maja 2012 r. Aneks zawiera szczegółowe zapisy dotyczące wspólnych ćwiczeń przeciwpożarowych na terenie EC ZG. Uszczegółowiono też zasady udostępniania sprzętu i środków chemicznych niezbędnych do działań ratowniczych Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Spółka będzie również uczestniczyć w tworzeniu przez Komendę Miejską PSP Centrum Edukacyjnego „OGNIK”. EC wystawi w nim własną ekspozycję związaną z bezpieczeństwem pożarowym.

Spotkanie z byłymi pracownikami EC ZG

19 grudnia 2016 r.

 

W siedzibie Spółki odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne Dyrekcji, kierownictwa i przedstawicieli organizacji związkowych EC ZG z emerytami, rencistami Spółki.

Elektrociepłownia pomaga

8 grudnia 2016 r.

 

Prezes Marian Babiuch i Dyrektor Generalny Monika Łabuz-Suwała podpisali porozumienie z prezydentem Zielonej Góry Januszem Kubickim w sprawie pomocy społecznej mieszkańcom Zielonej Góry znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, korzystającym z ciepła sieciowego. Spółka przekazała Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej darowiznę w kwocie 70  tys. zł. Z pomocy EC ZG skorzystało prawie 150 rodzin.

Odznaka dla Dyrektora Generalnego

6 grudnia 2016 r.

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przyznało Dyrektorowi Generalnemu EC ZG  Monice Łabuz-Suwała Odznakę Zasłużonego działacza TPD za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowywania i opieki nad dzieckiem.

Jubileusz EC ZG

27 października 2016 r.

 

W Filharmonii Zielonogórskiej i Palmiarni odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 25-lecia utworzenia przedsiębiorstwa pn. Elektrociepłownia  „Zielona Góra”.

Nowa taryfa dla ciepła

10 października 2016 r.

 

Zarząd przyjął do stosowania przez okres od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. taryfy dla ciepła (zatwierdzone przez Prezesa URE decyzją z 26 września br.). Średnia wskaźnikowa cena ciepła dla odbiorcy końcowego wzrasta o 0,88 %.

Uruchomiono ogrzewanie w mieście

4 października 2016 r.

 

Na prośbę 45 % odbiorców ciepła uruchomiono ogrzewanie w budynkach spółdzielczych i instytucjach w mieście.

Seminarium dotyczące usług energetycznych

28-30 września 2016 r.

 

EC ZG wraz z KOGENERACJĄ zorganizowały w Polanicy dla współpracujących projektantów,  deweloperów, niektórych odbiorców ciepła,  seminarium pod tytułem „Usługi energetyczne”. Seminarium miało na celu przybliżenie tematyki i oferty usług energetycznych świadczonych przez Grupę EDF.

Ćwiczenia strażaków w EC ZG

20 września 2016 r.

 

W Spółce odbyły się ćwiczenia z udziałem jednostek bojowych Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze  w zakresie gaszenia pożaru zbiorników olejowych oraz dachu kotłowni gazowo-olejowej.

Spółka wypłaciła dywidendę

2 sierpnia 2016 r.

 

Zgodnie z uchwałą ZWZ EC ZG z dnia 2 czerwca br., akcjonariuszom EC ZG wypłacono dywidendę z zysku netto za 2015 r. (148,99 zł/akcję).

EC ZG wystawia stoisko

23 lipca 2016 r.

 

Elektrociepłownia uczestniczyła w miejskim pikniku naukowym przy Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze. Spółka wystawiła stoisko, a  przedstawiciel EC ZG Małgorzata Ptak-Bystrzyńska wystąpiła z prelekcją „Energia dla Miasta – w przyjaźni ze środowiskiem”.

Remont BGP

1 lipca 2016 r.

 

Rozpoczął się największy remont bloku gazowo – parowego od 12 lat jego funkcjonowania. Trwał 45 dni. W tym czasie ciepło dla mieszkańców było wytwarzane w kotle gazowo – olejowym. Podczas postoju bloku przeprowadzono remonty kapitalne turbiny parowej, łącznie z wymianą wirnika turbiny, inspekcję główną turbiny gazowej, remont pomp zasilających wysokoprężnych. Ponadto przeprowadzono  modernizację i pomiary kotła odzysknicowego, a także sprawdzono wszystkie elementy układów elektrycznych, automatyki i sterowania.

Nowi dyrektorzy EC ZG

1 lipca 2016 r.

 

Nowym Dyrektorem Generalnym EC ZG, w miejsce Marcina Ringa, jest Monika Łabuz-Suwała. Marcin Ring jest członkiem Zarządu Spółki.
1 sierpnia 2016 r.
Stanowisko Dyrektora Handlu w EC ZG objęła  Małgorzata Ptak-Bystrzyńska.

Audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania

22-24 czerwca 2016 r.

 

W Spółce odbył się audyt nadzoru I Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001/OHSAS) przeprowadzony przez audytorów z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie.

Wyróżnienie w zakresie BHP

22 czerwca 2016 r.

 

W ramach Programu promowania bezpiecznej pracy „Pracuj z Głową” wyróżnienie otrzymał Bogdan Kiełbowski z firmy Konsalnet.

Wspólne świętowanie

14 czerwca 2016 r.

 

Pracownicy EC ZG i lokalnego oddziału EDF Polska oraz wykonawcy świętowali uzyskanie oceny 4,1 według skali DuPonta w zakresie  kształtowania kultury bezpieczeństwa EC ZG. Audyt kultury bezpieczeństwa który przeprowadził audytor  z firmy DuPont,  odbył się w EC ZG w dniach 12 – 13 maja 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC ZG

24 maja 2016 r.

 

We Wrocławiu rozpoczęło się  Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC ZG. Po przyjęciu porządku obrad przewodniczący zarządził przerwę w obradach do 2 czerwca 2016 r. do godz.11.00. 2 czerwca wznowiono obrady. Zgromadzenie przyjęło sprawozdania z działalności Spółki oraz finansowe za 2015 r., dokonało podziału zysku netto za 2015 r., udzieliło absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej działającym w tych organach w roku 2015.
W związku z zakończeniem kadencji 2 członków Zarządu - Mariana Babiucha i Wojciecha Heydla, Zarząd KOGENERACJI powołał 3-osobowy Zarząd EC ZG. Na prezesa ponownie wybrano Mariana Babiucha, nowym członkiem Zarządu została Monika Łabuz-Suwała. W  Zarządzie pozostał Marcin Ring. Skład Rady Nadzorczej powiększył się do 6 osób - nowym członkiem Rady został Wojciech Heydel.

Pożar na dachu budynku

20 maja 2016 r.

 

O godz. 15.35 na dachu budynku bloku gazowo – parowego wybuchł pożar. Ogień został szybko ugaszony przez wezwanych strażaków. Częściowemu spaleniu uległo pokrycie dachu (około 120 m2 papy) wraz z klapą oddymiającą i dwoma świetlikami. Nikt nie ucierpiał, nie było przerw w produkcji  energii elektrycznej i ciepła.

Wybory w PTEZ

17 maja 2016 r.

 

W Warszawie odbyło się XXIV Krajowe Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych,  które m.in. wybrało władze Towarzystwa na kolejną kadencję. Na prezesa Zarządu PTEZ ponownie wybrano Mariana Babiucha.

Spółka wspiera

16 maja 2016 r.

 

W siedzibie EC ZG odbyło się uroczyste przekazanie darowizn (łącznie 21 620  zł) wypracowanych w ramach prowadzonych na terenie Spółki wizyt menedżerskich w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. „Czeki” przekazano czterem wskazanym przez pracowników EC organizacjom i instytucjom funkcjonującym w Zielonej Górze. Wsparcie otrzymały: Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze, Dzienny Dom „Senior-Wigor” na Osiedlu Pomorskim w Zielonej Górze, Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Zielonej Górze.

Nagrody dla najaktywniejszych

25 kwietnia 2016 r.

 

W ramach Programu promowania bezpiecznej pracy „Pracuj z Głową” wyróżnienia otrzymali: Czesław Kożdoń z firmy Konsalnet, Tomasz Wojciechowski z firmy Esox, Lesław Wesołowski z firmy KEAFER. Wręczono również  nagrodę Lidera BHP I kwartału 2016 r. Piotro-wi Czaplińskiemu z Działu Eksploatacji Sieci Ciepłowniczej i nagrodę Drużyny I kwartału 2016 pracownicom Laboratorium Zakładowego - Bożenie Wiśniewskiej, Grażynie Barańskiej, Dorocie Książkiewicz.

Elektrociepłownia Mecenasem Sportu

7 kwietnia 2016 r.

 

EC ZG otrzymała tytuł Mecenasa Sportu za wspieranie działalności sportowej w Zielonej Górze w roku 2015. Dyplom z rąk Prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego odebrał podczas gali w zielonogórskiej Palmiarni Dyrektor Wsparcia Mirosław Badurek.

Elektrociepłownia wyróżniona

30 marca 2016 r.

 

EC ZG została jednym z laureatów plebiscytu „Laur bezpieczeństwa 2015” w grupie pracodawców tworzących bezpieczne i przyjazne pracownikowi miejsca pracy. Plebiscyt zorganizowały Oddział Lubuski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP i Gazeta Lubuska. Medal odebrał Dyrektor Generalny Marcin Ring podczas gali plebiscytu na Uniwersytecie Zielonogórskim.


Spotkanie z lekarzem nefrologiem

24 marca 2016 r.

 

Fundacja EDF Polska zorganizowała w siedzibie EC ZG dla pracowników Spółki i lokalnego Oddziału EDF Polska spotkanie z lekarzem nefrologiem dr Ireneuszem Haburą oraz badanie krwi w kierunku wykrywania chorób nerek.

Nagroda w programie „Pracuj z Głową”

21 marca 2016 r.

 

Podczas spotkania Komitetu Sterującego BHP wręczono nagrodę Bartoszowi Puzyrewskiemu pracownikowi firmy Bilfinger.

Żużlowcy w Elektrociepłowni

4 marca 2016 r.

 

W siedzibie EC ZG zorganizowano spotkanie dla pracowników Spółki oraz lokalnego Oddziału EDF Polska z zawodnikami oraz sztabem szkoleniowym drużyny żużlowej Ekantor.pl Falubaz  Zielona Góra, która wystartuje w ekstralidze żużlowej w sezonie 2016 r.
galeria zdjęć >>

Nagrody dla najaktywniejszych

29 lutego 2016 r.

 

Nagrodzono najbardziej aktywnych pracowników Elektrociepłowni zgłaszających nieprawidłowości w zakresie BHP w 2015 r.: Tomasza Lewczuka, Martę Słomkę, Grażynę Barańską. Ponadto w ramach programu promowania bezpiecznej pracy „Pracuj z głową” nagrodzono pracownika firmy Windpoldźwig Adama Talagę.

EC ZG wyróżnia

26 stycznia 2016 r.

 

Podczas spotkania Komitetu Sterującego  ds. BHP wybrano na Lidera BHP IV kwartału 2015 Maksymiliana Kaczorowskiego z Wydziału Wsparcia Produkcji. Nagrodzono rówież pracowników wykonawców ramach Programu „Pracuj z Głową”. Wyróżniono Piotra Berbekę z firmy  Bilfinger Industrial Services Polska; Tomasza Wyciszkiewicza z Przedsiębiorstwa POLMAR Marian Sienkiewicz; Tadeusza Słabonia z Zakładu Usługowego Instalacje Sanitarne Leszek Jóźwiak.

Nowa pompownia wody sieciowej

25 stycznia 2016 r.

 

W EC ZG odbyła się uroczystość przekazania do eksploatacji nowej pompowni wody sieciowej. Głównym wykonawcą pompowni jest firma KSB Pompy i Armatura Sp. z o.o. 10 wysłużonych, ponad 40-letnich pomp zostało zastąpionych przez 4 nowoczesne pompy wirowe typu OMEGA o wydajności od  500 do 1200 m3/h. Pompy, napędzane są  silnikami o mocy 640 kW  na napięcie 6 kV z płynną regulacją obrotów silników (w układach sterowania zastosowano przemienniki częstotliwości firmy ABB).  Nowa, efektywna pompownia poprawi bezpieczeństwo oraz zapewni optymalizację dostaw ciepła do odbiorców. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali  Prezes firmy KSB Pompy i Armatura Sp. z o.o. Jacek Dziarmakowski,  Zastępca Prezydenta Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk oraz Prezes EC ZG Marian Babiuch.
galeria zdjęć >>


Działania Bieżące - Archiwum 2015