Nowy Katalog Usług

 

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. uprzejmie informuje, że z dniem 01.02.2022 r. został zaktualizowany Katalog usług dystrybucyjnych.

 

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE