Ogłoszenia

Oferta sprzedaży
 

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. przedstawia ofertę sprzedaży:
 „Wózka elektrycznego platformowego typ EP0062 nr fabryczny 587243187”
Ofertę należy złożyć wyłącznie poprzez platformę zakupową do dnia 14.05.2019r. do godz. 14.00 po wcześniejszej rejestracji na stronie: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Szczegółowy opis znajdą Państwo w załącznikach na platformie.