Przetargi

W dziale tym znajdą Państwo aktualne ogłoszenia o zamówieniach podlegających ustawie
Prawo Zamówień Publicznych

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S. A.

 

  Serwis pomiarów fizykochemicznych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku, Oddział nr 1 w Krakowie,Oddział Wybrzeże, ZEW Kogeneracja S.A., EC Zielona Góra S.A. i PGE Toruń S.A.
Numer referencyjny: 1001153800
  Wykonanie prac remontowo-mechanicznych związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń zainstalowanychna terenie Elektrociepłowni Zielona Góra S.A.
Numer referencyjny: 1001141000
Przebudowa sieci cieplnej ul. Zjednoczenia, ul. Zacisze, ul. Batorego, ul. Ludowej, ul. Węglowej, ul.Wyszyńskiego w Zielonej Górze
Numer referencyjny: 1001143600
Przyłączenie nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w zakresie dostawy i montażu kompaktowych węzłówcieplnych w budynkach przy ul. Botanicznej 52-54-58-60-76-77 w Zielonej Górze
Numer referencyjny: 1001149200
Rozbiórka i budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Ptasieji Wiśniowej w Zielonej Górze
Numer referencyjny: 1001138500
Rozbiórka i budowa sieci cieplnej osiedlowej 2xDN50/125- 2xDN200/315 wraz z przyłączami do budynkówmieszkalnych w obrębie ulic Morelowej, Staffa, Partyzantów i Skrajnej w ECZG-Etap I i II
Numer referencyjny: 1001136700
  Usługi utrzymania czystości w obiektach i pomieszczeniach administracyjnych PGE Energia Ciepła S.A., PGEToruń S.A., PGE Paliwa Sp. z o. o., Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. - Sprostowanie
Numer referencyjny: 1001007500
  Usługi utrzymania czystości w obiektach i pomieszczeniach administracyjnych PGE Energia Ciepła S.A., PGEToruń S.A., PGE Paliwa Sp. z o. o., Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. - Ogłoszenie
Numer referencyjny: 1001007500
Rozbudowa istniejącej sieci cieplnej oraz przyłączenie nowych odbiorców ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczejprzy ul. Jedności 31 i Jedności 62 a-d oraz przy ul. Niepodległości 29 w Zielonej Górze.
Budowa sieci cieplnej osiedlowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Botanicznej w Zielonej Górze – ETAP I i II”
Numer referencyjny: 1001113300
  Dostawy kwasu solnego i ługu sodowego dla PGE Energia Ciepła S.A., Kogeneracji S.A. i ElektrociepłowniZielona Góra S.A.
Numer referencyjny: 1001095300
  Wykonywanie przeglądów, konserwacji, badań i prób funkcjonalnych urządzeń automatyki elektroenergetycznejw Spółkach Grupy PGE Energia Ciepła
Numer referencyjny: 1001106500
  Prace serwisowe systemu informatycznego MIKROS dla monitoringu emisji spalin w Spółkach Grupy PGE Energia Ciepła S.A.
  Świadczenie usług przeglądowych i usuwanie awarii w obiektach linii blokowej 220kV wraz z polem wElektrociepłowni „ Zielona Góra” S.A. i wybranymi urządzeniami w Stacji Elektroenergetycznej Leśniów
Numer referencyjny: 1001128900