Przetargi

W dziale tym znajdą Państwo aktualne ogłoszenia o zamówieniach podlegających ustawie
Prawo Zamówień Publicznych

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S. A.

 

Rozbiórka i budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Ptasiej i Wiśniowej w Zielonej Górze.
Rozbiórka i budowa sieci cieplnej osiedlowej 2xDN50/125- 2xDN200/315 wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w obrębie ulic Morelowej, Staffa, Partyzantów i Skrajnej w ECZG-Etap I i II.
Przyłączenie nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w zakresie dostawy i montażu kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych w obrębie ulic Ptasiej i Wiśniowej w Zielonej Górze.
  Wykonywanie remontów kapitalnych i przeglądów silników elektrycznych średniego napięcia 6 kV oraz silników elektrycznych niskiego napięcia o mocy powyżej 15 kW dla Spółek Grupy PGE Energia Ciepła S.A.
  Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, dodatkowej profilaktyki zdrowotnej i opieki medycznej dla pracowników, rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów.
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Jeleniej i ul. Łężyca-Odrzańska L0 w Zielonej Górze.
Przyłączenie nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w zakresie dostawy i montażu kompaktowych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Łężyca-Odrzańska LO; Łężyca-Odrzańska L2; Jelenia działka nr 454 - obręb 19; Plac Matejki 21a oraz Niepodległości 29 w Zielonej Górze.
Przebudowa magistrali II oraz sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych zlokalizowanych na Osiedlu Piastowskim w Zielonej Górze – ogłoszenie.
Przebudowa magistrali II oraz sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych zlokalizowanych na Osiedlu Piastowskim w Zielonej Górze – sprostowanie.
Przyłączenie nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w zakresie dostawy i montażu kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych w obrębie ulic Morelowej, Staffa, Partyzantów i Skrajnej w Zielonej Górze.