Przetargi

W tym dziale znajdą Państwo aktualne ogłoszenia
o zamówieniach podlegających ustawie
Prawo Zamówień Publicznych

 

Modernizacja rozdzielni 6kV RB1 i RB2 w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.,

Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZCI/01663/2020

  Sukcesywne dostawy kwasu solnego i ługu sodowego dla PGE Energia Ciepła S.A., Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. oraz ZEW KOGENERACJA S.A.,

Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZCK/01438/2020
 

Przeglądy i konserwacje urządzeń AKPiA wraz z systemem Valmet/DNA w Elektrociepłowni „Zielona Góra S.A.,

Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZCS/01475/2020

                 

Obsługa serwisowa systemu telemetrii w Elektrociepłowni „Zielona Góra" S.A.,

Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZSW/01418/2020 

Dostawa i montaż kompaktowych węzłów cieplnych do budynków wraz z likwidacją istniejących kotłowni lokalnych oraz adaptacją pomieszczeń węzłów cieplnych w Zielonej Górze,

Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZCS/01293/2020

Budowa sieci i przyłączy cieplnych do budynków przy
Al. Niepodległości 33 i 35, budynku salonu samochodowego
przy ul. Świebodzińskiej i budynku L9 przy
ul. Łężyca-Ciesielska w Zielonej Górze:

 

Zadanie 1: Budowa przyłącza sieci cieplnej do istniejącego
budynku mieszkalnego przy Alei Niepodległości 33 w Zielonej Górze

 

Zadanie 2: Budowa odcinka sieci cieplnej wraz z przyłączem
do budynku mieszkalnego przy Al. Niepodległości 35 w Zielonej Górze

 

Zadanie 3: Budowa przyłącza sieci cieplnej do projektowanego
budynku salonu samochodowego z serwisem przy
ul. Świebodzińskiej w Zielonej Górze

 

Zadanie 4: Budowa sieci cieplnej rozdzielczej wraz z przyłączem
do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnych L9
przy ulicy Łężyca – Ciesielska w Zielonej Górze

 

2020-07-13

Budowa i przebudowa magistralnej sieci cieplnej wraz z przyłączami
w Zielonej Górze

 

2020-07-08

 

Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej
i obuwia bezpiecznego/roboczego

2020-07-01

Budowa przyłącza sieci cieplnej do projektowanego budynku
„E” Focus Mall przy ul. Wrocławskiej 17 w Zielonej Górze

2020-06-02

Dostawa i montaż kompaktowego węzła cieplnego
do budynku usługowego „E” przy ul. Wrocławskiej 17 w Zielonej Górze

2020-06-02


 

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE