Przetargi

W dziale tym znajdą Państwo aktualne ogłoszenia o zamówieniach podlegających ustawie
Prawo Zamówień Publicznych

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S. A.

 

Dostawa i wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” węzła cieplno-chłodniczego dla Centrum Zdrowia Matki i Dziecka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze
Przebudowa magistrali VI w Zielonej Górze w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Rozbiórka i budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Ptasiej i Wiśniowej w Zielonej Górze