Przetargi

W dziale tym znajdą Państwo aktualne ogłoszenia o zamówieniach podlegających ustawie
Prawo Zamówień Publicznych

Elektrociepłownia „Zielona Góra”  S. A.

 

Sieć cieplna wraz z przyłączem do projektowanego budynku Hali sportowej MOSIR przy ul. Amelii w ZielonejGórze.
Numer referencyjny: 1000942200

„Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych, celem zmniejszenia strat na przesyle” – zadanie 8 etap II iIII.
Numer referencyjny: 1000941600
„Konwersja kotłowni lokalnych na węzły cieplne w Zielonej Górze”- budowa przyłączy do miejskiej sieciciepłowniczej budynków mieszkalnych przy ul. Jedności 31 oraz 62 A-D.
Numer referencyjny: 1000945700