Przetargi

W dziale tym znajdą Państwo aktualne ogłoszenia o zamówieniach podlegających ustawie
Prawo Zamówień Publicznych

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S. A.

 

  Usługi utrzymania czystości w obiektach i pomieszczeniach administracyjnych PGE Energia Ciepła S.A., PGEToruń S.A., PGE Paliwa Sp. z o. o., Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. - Sprostowanie
Numer referencyjny: 1001007500
  Usługi utrzymania czystości w obiektach i pomieszczeniach administracyjnych PGE Energia Ciepła S.A., PGEToruń S.A., PGE Paliwa Sp. z o. o., Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. - Ogłoszenie
Numer referencyjny: 1001007500
  Wymiana i serwis żywic jonowymiennych na Stacjach Demineralizacji w Spółkach Grupy PGE Energia Ciepła S.A. w latach 2018 – 2022.
Numer referencyjny: 1001038100

 
 

Przeglądy, konserwacje i usługi utrzymania ruchu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w Elektrociepłowni„Zielona Góra” S.A.
Numer referencyjny: 1001044700

  Dostawa technologii korekcji wody w zamkniętych układach chłodniczych wraz z realizacją korekcji orazdostawą preparatów.
Numer referencyjny: 1001016400
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejącego budynku szkolnego i budynku warsztatowego ZespołuSzkół Budowlanych przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze.
Roboty budowlane związane z wykonaniem węzłów cieplnych w Zielonej Górze.
„Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych, celem zmniejszenia strat na przesyle” – zadanie 8 etap II iIII.
Numer referencyjny: 1000941600