Przetargi

W dziale tym znajdą Państwo aktualne ogłoszenia o zamówieniach podlegających ustawie
Prawo Zamówień Publicznych

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S. A.

 

  Dostawa technologii korekcji wody w zamkniętych układach chłodniczych wraz z realizacją korekcji orazdostawą preparatów.
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejącego budynku szkolnego i budynku warsztatowego ZespołuSzkół Budowlanych przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze.
Roboty budowlane związane z wykonaniem węzłów cieplnych w Zielonej Górze.

Sieć cieplna wraz z przyłączem do projektowanego budynku Hali sportowej MOSIR przy ul. Amelii w ZielonejGórze.
Numer referencyjny: 1000942200

„Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych, celem zmniejszenia strat na przesyle” – zadanie 8 etap II iIII.
Numer referencyjny: 1000941600