Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A.

ul. Zjednoczenia 103

65 - 120 Zielona Góra
e-mail: kancelaria@ec.zgora.pl
Tel. (+48) 68 4290 444
Fax. (+48) 68 3271 060
NIP 929-000-69-02
Regon 970299278


Sekretariat: (+48) 68 4290 200
Dyżurny Inżynier Ruchu (+48) 68 4290 222
e-mail: kancelaria@ec.zgora.pl
www: www.ec.zgora.pl


Obsługa Klientów
ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra
tel. (+48) 68 4290 300 


Pogotowie Ciepłownicze 993


Wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040284. Kapitał zakładowy 13.853.150 zł