Dane kontaktowe

Obsługa Klientów
ul. Zjednoczenia 103,
65-120 Zielona Góra

tel. (+48) 68 4290 300
e-mail: bok@ec.zgora.pl

 

Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A.

ul. Zjednoczenia 103

65 - 120 Zielona Góra
e-mail: kancelaria@ec.zgora.pl
Tel. (+48) 68 4290 444
Fax. (+48) 68 3271 060
NIP 929-000-69-02
Regon 970299278


Sekretariat: (+48) 68 4290 200
Dyżurny Inżynier Ruchu (+48) 68 4290 222
e-mail: kancelaria@ec.zgora.pl
www: www.ec.zgora.pl


Pogotowie Ciepłownicze 993


Wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040284. Kapitał zakładowy 13.853.150 zł
 

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, które są ujawniane w korespondencji kierowanej do Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”):


 

I.      Administratorem Twoich danych osobowych jest Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. z siedzibą ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra, a przedstawicielem Administratora danych osobowych jest Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

II.     W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych adres email: ODO@ec.zgora.pl, numer telefonu 68 4290 444, bądź pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III.    Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane zależnie od przedmiotu ww. korespondencji:

1.      w celu określonym w ww. korespondencji, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę możesz wyrazić lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami tu zawartymi w pkt X

2.      w celu określonym w ww. korespondencji, na podstawie Twojej zgody, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgodę możesz wyrazić lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami tu zawartymi w pkt XI

3.      w celu zawarcia umowy sprzedaży ciepła (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)

4.      w celu wykonania i na podstawie umowy sprzedaży ciepła / umowy kompleksowej sprzedaży ciepła i świadczenia usługi przesyłania ciepła  (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)

5.      w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

6.      w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

7.      w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

8.      w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

IV.    Prawo do sprzeciwu

1.      W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2.      W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

V.     Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres zależny od celu określonego w pkt. III, wynikający z Twojej zgody bądź odpowiednich przepisów prawa.

W przypadku, gdy korespondencja dotyczy umowy sprzedaży ciepła, z uwagi na ustawowy okres przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz okres przechowywania ksiąg podatkowych Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez 6 lat i 6 miesięcy po wygaśnięciu umowy, o której mowa w pkt III.4.

VI.    Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom z Grupy PGE oraz innym naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy w zakresie realizowanych przez nas procesów biznesowych, z którymi mamy podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

VII.   Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

a)     dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b)     sprostowania (poprawiania) swoich danych

c)     usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d)     przenoszenia danych 

e)     wniesienia skargi do organu nadzorczego

VIII.  Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest:

a.     niezbędne do realizacji umowy, o której mowa w pkt. III.3, III. 4, III. 5

b.     dobrowolne w zakresie celów, o których mowa w pkt. III.1, III. 2 i III.8

IX.    Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.


EKOLOGIA

Ekologia

Podjęcia decyzji o znacznym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania węgla.