12.12.2017

Informacje ogólne

Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. jest przedsiębiorstwem energetyki zawodowej prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w oparciu o krajowy gaz ziemny.
więcej
12.12.2017

Historia

Elektrociepłownia została uruchomiona w 1974 r. Rosnące zapotrzebowanie na ciepło spowodowane dynamicznym rozwojem miasta w tym okresie zrodziło potrzebę budowy dużego, centralnego źródła ciepła. Przemawiały też za tym wymogi ochrony środowiska, ponieważ kilkadziesiąt małych ciepłowni emitowało bardzo dużo zanieczyszczeń.
więcej
12.12.2017

Zintegrowany System Zarządzania

Funkcjonowanie firmy w warunkach wolnorynkowych, dążenie do spełnienia oczekiwań klientów i innych zainteresowanych stron sprawia, że bardzo ważne są wymagania dotyczące jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa.
więcej
31.05.2016

Akcjonariat

Od 10 sierpnia 1993 r. Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. funkcjonowała jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. 7 września 2001 r. Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało Zespołowi Elektrociepłowni Wrocławskich S.A. oraz Dalkii Termika S.A. 45 % akcji EC "Zielona Góra" (serii A). Zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych pracownicy Spółki otrzymali nieodpłatnie 15 % akcji EC ZG.
więcej
20.04.2018

Władze

więcej
04.01.2017

Schemat organizacyjny

więcej
20.06.2013

Raport roczny

więcej
10.06.2010

Certyfikaty

więcej
19.11.2017

Dofinansowanie Inwestycji

więcej
20.09.2017

Ośrodek wypoczynkowy Krzeczków

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. zaprasza do ośrodka wypoczynkowego Krzeczków.
więcej

EKOLOGIA

Ekologia

Podjęcia decyzji o znacznym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania węgla.