08.04.2020

Dofinansowanie Inwestycji

więcej
22.05.2020

Ład korporacyjny

więcej
12.12.2017

Informacje ogólne

Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. jest przedsiębiorstwem energetyki zawodowej prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w oparciu o krajowy gaz ziemny.
więcej
12.12.2017

Historia

Elektrociepłownia została uruchomiona w 1974 r. Rosnące zapotrzebowanie na ciepło spowodowane dynamicznym rozwojem miasta w tym okresie zrodziło potrzebę budowy dużego, centralnego źródła ciepła. Przemawiały też za tym wymogi ochrony środowiska, ponieważ kilkadziesiąt małych ciepłowni emitowało bardzo dużo zanieczyszczeń.
więcej
22.05.2018

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
więcej
20.05.2020

Akcjonariat

Od 10 sierpnia 1993 r. Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. funkcjonowała jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. 7 września 2001 r. Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało Zespołowi Elektrociepłowni Wrocławskich S.A. oraz Dalkii Termika S.A. 45 % akcji EC "Zielona Góra" (serii A). Zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych pracownicy Spółki otrzymali nieodpłatnie 15 % akcji EC ZG.
więcej
20.05.2020

Władze

więcej
15.07.2019

Certyfikaty

więcej
20.09.2017

Ośrodek wypoczynkowy Krzeczków

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. zaprasza do ośrodka wypoczynkowego Krzeczków.
więcej

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE