07.06.2021

Ogłoszenia

więcej
30.09.2020

Dematerializacja akcji i Rejestr Akcjonariuszy

więcej
09.12.2021

Ład korporacyjny

więcej
10.12.2021

Informacje ogólne

Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. jest przedsiębiorstwem energetyki zawodowej prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w oparciu o krajowy gaz ziemny.
więcej
12.12.2017

Historia

Elektrociepłownia została uruchomiona w 1974 r. Rosnące zapotrzebowanie na ciepło spowodowane dynamicznym rozwojem miasta w tym okresie zrodziło potrzebę budowy dużego, centralnego źródła ciepła. Przemawiały też za tym wymogi ochrony środowiska, ponieważ kilkadziesiąt małych ciepłowni emitowało bardzo dużo zanieczyszczeń.
więcej
18.01.2022

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
więcej
07.06.2021

Informacje dla Akcjonariuszy

więcej
20.05.2020

Akcjonariat

Od 10 sierpnia 1993 r. Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. funkcjonowała jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. 7 września 2001 r. Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało Zespołowi Elektrociepłowni Wrocławskich S.A. oraz Dalkii Termika S.A. 45 % akcji EC "Zielona Góra" (serii A). Zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych pracownicy Spółki otrzymali nieodpłatnie 15 % akcji EC ZG.
więcej
19.08.2021

Władze

więcej
05.08.2021

Certyfikaty

więcej
20.09.2017

Ośrodek wypoczynkowy Krzeczków

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. zaprasza do ośrodka wypoczynkowego Krzeczków.
więcej

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE