Władze

Zarząd Spółki

 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Kogeneracja S.A. Kadencja członka Zarządu trwa 3 lata.
Skład Zarządu przedstawia się następująco:

 

 
 
 
Marian Babiuch         
Prezes Zarządu

 
Monika Łabuz-Suwała
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Generalny
 
 

Prokurenci

 

Piotr Olejniczak   Dyrektor Techniczny.
Mirosław Badurek  Dyrektor Wsparcia.


Rada Nadzorcza

 

Skład  Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:
 

  • Jacek Mastalerz – sekretarz
  • Wojciech Heydel
  • Jacek Piekacz
  • Magdalena Wasiluk-Hassa

EKOLOGIA

Ekologia

Podjęcia decyzji o znacznym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania węgla.