Władze

Zarząd Spółki

 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Kogeneracja S.A.
Kadencja członka Zarządu trwa 3 lata.
Skład Zarządu przedstawia się następująco:

 

 
 
Marian Babiuch         
Prezes Zarządu

 
Monika Łabuz-Suwała
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Krzysztof Kwiecień         
Członek Zarządu
 

Rada Nadzorcza


 

Skład  Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:
 

  • Adam Lewandowski – przewodniczący
  • Jacek Mastalerz – sekretarz
  • Magdalena Wasiluk-Hassa
     

EKOLOGIA

Ekologia

Podjęcia decyzji o znacznym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania węgla.