Władze

Zarząd Spółki

 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Kogeneracja S.A.
Kadencja członka Zarządu trwa 3 lata.

Skład Zarządu przedstawia się następująco:
 

  • Krzysztof Kwiecień - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
  • Andrzej Jedut - Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza


Skład  Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:
 

  • Adam Lewandowski – przewodniczący
  • Jacek Mastalerz – sekretarz
  • Magdalena Wasiluk-Hassa
  • Janusz Lichota
  • Paweł Konieczny
  • Paweł Stańczyk

 

Prokurenci
 

  • Małgorzata Ptak-Bystrzyńska
  • Tomasz Woś