Władze

Zarząd Spółki

 
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Kogeneracja S.A.
2 czerwca 2016 r. w skład Zarządu powołano ponownie Mariana Babiucha (pełni funkcję prezesa) oraz  Monikę Łabuz-Suwałę. Kadencja członka Zarządu trwa 3 lata.
Skład Zarządu od 1 marca 2017 r. przedstawia się następująco:
 
 
Marian Babiuch         
Prezes Zarządu

 
Monika Łabuz-Suwała
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Katarzyna Majchrzak
Członek Zarządu

 
 

Prokurenci
Od 28 czerwca 2007 r. Piotr Olejniczak,  Dyrektor Techniczny.
Od 11 kwietnia 2014 r. Mirosław Badurek, Dyrektor Wsparcia.


Rada Nadzorcza 
2 czerwca 2016 r. do Rady Nadzorczej IX kadencji wszedł  Wojciech Heydel.  Skład  Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

  • Laurent Guillermin - przewodniczący
  • Nicolas Mitjavile - zastępca przewodniczącego
  • Jacek Mastalerz – sekretarz
  • Wojciech Heydel
  • Jacques Mesdjian
  • Jacek Piekacz

EKOLOGIA

Ekologia

Podjęcia decyzji o znacznym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania węgla.