Władze

Zarząd Spółki

 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Kogeneracja S.A.
Kadencja członka Zarządu trwa 3 lata.

Skład Zarządu przedstawia się następująco:
 

  • Krzysztof Kwiecień - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
  • Andrzej Jedut - Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza


Skład  Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:
 

  • Adam Lewandowski – przewodniczący
  • Jacek Mastalerz – sekretarz
  • Janusz Lichota
  • Paweł Konieczny
  • Paweł Stańczyk

 

Prokurenci
 

  • Małgorzata Ptak-Bystrzyńska
  • Tomasz Woś 

 

 

 

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE