OSD

KARTA AKTUALIZACJI NR 2/2022 IRiESD – MARZEC 2022
 

Karta Aktualizacji nr 2/2022 IRiESD Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. z 23.03.2022r.
Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji  nr 2/2022 IRiESD Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.


OBECNIE OBOWIĄZUJĄCA IRiESD

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A.
Załącznik nr 1 (Szczegółowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej ) do IRiESD Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
Załącznik nr 2 (Wzór formularza - zgłoszenie zmiany sprzedawcy) do IRiESD Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
 
Załącznik nr 2 (Wzór formularza - zgłoszenie zmiany sprzedawcy) do IRiESD Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
Załącznik nr 3 (Przyłączanie źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej oraz podstawowe obowiązki OSD, prosumenta i wytwórcy) do IRiESD Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
Kryteria przyłączania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
Informacja dotycząca źródeł ubiegających się o przyłączenie do sieci.
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł wytwórczych.
Lista sprzedawców energii elektrycznej.
Standardowe profile energi elektrycznej dla odbiorców.
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do ECZG.
Wniosek o wydanie Technicznych Warunków Przyłączenia Źródła Wytwórczego.
Wzor umowy GUD  ECZG.
Wzor umowy GUD K  ECZG.
Wzór Umowy kompleksowej sprz ee i świad usług dystr ee
Wzór Umowy sprzedaży energii elektrycznej
Wzór Umowy świadczenia usług dystrybucji ee
Jak zmienić sprzedawcę - krok po kroku.
Wskaźniki czasów trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za rok 2020.
Wskaźniki czasów trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za rok 2021.

 

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE