Aktualna oferta

PŁUKANIE WYMIENNIKÓW, KONSERWACJA WĘZŁÓW CIEPLNYCH !!!

Zachęcamy do kontaktu z Obsługą Klientów,
tel. (+48) 68 4290 300.

 

Wymiennik ciepła podczas użytkowania ulega stopniowemu zanieczyszczeniu kamieniem kotłowym (węglan wapnia) i innymi osadami tworzącymi szlam. Zanieczyszczony wymiennik ma mniejszą wydajność. Wydajność takiego wymiennika potrafi zmniejszyć się do 30% wielkości pierwotnej, co powoduje niedogrzania instalacji oraz wzrost opłat za ciepło.

 

Elektrociepłownia „Zielona Góra" S.A. zaprasza wszystkich użytkowników wymienników ciepła do korzystania z naszej usługi

 

 • płukania wymienników ciepła  w celu  usunięcia  osadów  powstających  podczas ich  eksploatacji.
   
 • możemy podjąć się także demontażu wymiennika, transportu oraz ponownego montażu (po płukaniu) wymiennika w instalacji.

   

Usunięcie osadów podnosi wydajność instalacji ciepłowniczych. Wydłuża także żywotność urządzeń, co pozwala uniknąć kosztownej ich wymiany. Wymienniki stosowane  w  instalacjach ciepłej wody użytkowej – powinno się płukać profilaktycznie co dwa lata lub przy każdym stwierdzonym  spadku wydajności. Systematyczne dbanie o jakość wymienników pozwala utrzymać ich sprawność na wysokim poziomie, co przynosi odbiorcy wymierne oszczędności w opłatach za ciepło.


Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. oferuje świadczenie obsługi i konserwacji węzła cieplnego, którego jesteście Państwo właścicielem.
W zakres oferowanej usługi wchodzą następujące zadania:
 

 • zapewnienie szczelności instalacji węzła,
   
 • bezpłatna obsługa Pogotowia Ciepłowniczego w przypadku awarii w węźle,
   
 • likwidacja niedogrzewań na skutek niedrożności instalacji czy zanieczyszczeń wymienników (płukanie wodą),
   
 • kontrola i nastawa urządzeń automatycznej regulacji węzła,
   
 • uzupełnianie wody w instalacji węzła;
   
 • uruchamianie i zatrzymywanie pracy węzła w przypadkach koniecznych (na zgłoszenie),
   
 • systematyczna (z częstotliwością określoną w umowie) kontrola pracy i wykonywanie czynności konserwacyjnych instalacji i urządzeń,
   
 • konserwacja rozdzielni i instalacji elektrycznych węzła oraz pomieszczenia węzła,
   
 • organizacja i nadzór (koszty ponosi Zleceniodawca) badań okresowych i przeglądów wymaganych przepisami urządzeń dozorowych współpraca z serwisem fabrycznym urządzeń zamontowanych w węźle cieplnym (naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne).
   

 

Szczegółowy zakres usługi oraz sposób jej realizacji zostanie określony w Umowie o konserwację węzła cieplnego.

 

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE