Podłączenie do M.S.C - dokumenty do pobrania

Jak podłączyć się do miejskiej sieci cieplnej? Jeśli chcecie Państwo, aby Wasz obiekt (nieruchomość) został podłączony do miejskiej sieci cieplnej lub rozważacie taką możliwość, wystarczy złożyć w naszej kancelarii wypełniony wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub wniosek o określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do miejskiej sieci ciepłowniczej.

KROK 1
  

Aby uzyskać informację o możliwości przyłączenia do s.c., należy złożyć w naszej kancelarii wypełniony wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej (W1):


Wniosek zawiera:
 

 • dane wnioskodawcy,
 • określenie zamówionej mocy cieplnej na cele centralnego ogrzewania, wentylacji, podgrzewu ciepłej wody użytkowej i inne,
 • charakterystykę techniczną obiektu,
 • planowany termin poboru ciepła.


Do wniosku należy dołączyć:
 

 • plan sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, z przewidywaną lokalizacją węzła cieplnego.

 

KROK 2

 

Aby uzyskać warunki przyłączenia do s.c., należy złożyć w naszej kancelarii wypełniony wniosek
o określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do miejskiej sieci ciepłowniczej (W2)
:


Wniosek zawiera:
 

 • dane wnioskodawcy,
 • określenie zamówionej mocy cieplnej na cele centralnego ogrzewania, wentylacji, podgrzewu ciepłej wody użytkowej i inne,
 • charakterystykę techniczną obiektu,
 • planowany termin poboru ciepła.


Do wniosku należy dołączyć:

 

 • plan zabudowy bądź szkic sytuacyjny obiektu, do którego dostarczone będzie ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu z oznaczeniem lokalizacji węzła cieplnego.
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczone ciepło (wypis księgi wieczystej).
 • mapę władania, obejmującą przedmiotową nieruchomość wraz z działkami przyległymi do niej i wykazem właścicieli tych działek.
 • wyciąg z odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej, gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą.
 • pełnomocnictwo Wnioskodawcy dla osoby uprawnionej do składania oświadczeń w jego imieniu.
   

Wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących możliwości przyłączenia obiektu i dostawy ciepła przez Elektrociepłownię „Zielona Góra” udziela Biuro Obsługi Klienta - od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 15.00
tel. (+48) 68 4290 300.
Po przeprowadzeniu rozmów i uzgodnieniu optymalnych warunków dla stron zostaje zawarta umowa o przyłączenie. Umowa określa między innymi zakres, sposób finansowania inwestycji oraz termin rozpoczęcia dostawy ciepła i jest podstawą do przystąpienia do realizacji prac. Załącznikiem do umowy jest dokument zawierający szczegółowe warunki przyłączenia.
 

Plan Sieci Cieplnej
MapaSieci.jpg


Pobierz wniosek (format *.doc, *.pdf):
  pdf new.jpg Wytyczne wykonania pomieszczeń węzłów cieplnych zasilanych z SC
  pdf new.jpg Protokół przerwania dostawy ciepła
  pdf new.jpg Protokół ze sprawdzenia - demontażu licznika ciepła
  pdf new.jpg Zapytanie o określenie mozliwości przyłączenia
  pdf new.jpg Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej
  pdf new.jpg Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej sprzedaży ciepła
  pdf new.jpg Protokół rozpoczęcia dostawy energii cieplnej
  pdf new.jpg Protokół odbioru technicznego
  pdf new.jpg

Wzór pisma dot. zmiany wielkości mocy

  pdf new.jpg Analiza wykorzystania zamówionej mocy cieplnej
  Wniosek o wł c.o. wraz z ośw o gotowości instalacji
  pdf new.jpg Zgoda dot.e-faktury


Do odczytania dokumentów w formacie pdf musisz posiadać Adobe Reader (program jest bezpłatny).
 

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE