Przeciętne zużycie ciepła i energii elektrycznej w grupie taryfowej

Przeciętne zużycie ciepła i energii elektrycznej przez odbiorców końcowych Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A. w 2021 r. 
Przeciętne zużycie ciepła i energii elektrycznej przez odbiorców końcowych Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A. w 2020 r. 

 

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE