22.06.2016

Nie marznij! Poproś zarządcę budynku o włączenie ogrzewania!

więcej
19.06.2015

REMIT archiwum

REMIT to Rozporządzenie (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii.
więcej
19.08.2015

Technologia

Energia elektryczna i cieplna produkowane są w bloku gazowo - parowym (podstawowa produkcja) oraz ciepło w kotłach gazowo-olejowych (w październiku 2012 r. całkowicie zrezygnowano ze spalania węgla).
więcej
19.08.2015

Dane produkcyjne

W roku 2014 do produkcji energii elektrycznej i ciepła zużyto 357 204 tys. Nm3 gazu ziemnego (w 2013 r. 356 358 tys. Nm3) oraz 10,5 ton oleju opałowego (w 2013 r. – 286,0 ton). Zużyto również 1 060 143 m3 wody surowej, wytworzono 234 926 m3 ścieków.
więcej
10.06.2010

Urządzenia wytwórcze

więcej
29.08.2013

System ciepłowniczy

więcej
10.06.2010

Mapa sieci cieplnej

więcej
19.06.2015

REMIT

REMIT to Rozporządzenie (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii.
więcej

EKOLOGIA

Ekologia

Podjęcia decyzji o znacznym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania węgla.