Dane produkcyjne

Energia elektryczna i cieplna produkowane były w bloku gazowo - parowym (podstawowa produkcja). Ciepło produkowane było także w kotłach gazowo-olejowych.

Dane dla Elektrocieplowni "Zielona Góra" S.A. - 2020 r.:


Wykonanie produkcji energii elektrycznej brutto [MWh]: 1 323 779

Wykonanie produkcji energii elektrycznej netto [MWh]: 1 292 601

Wykonanie Produkcji ciepła brutto [GJ]: 1 462 078

Wykonanie Produkcji ciepła netto [GJ]: 1 429 433 

 

 

 


 

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE