Dane produkcyjne

W roku 2014 do produkcji energii elektrycznej i ciepła zużyto 357 204 tys. Nm3 gazu ziemnego (w 2013 r. 356 358 tys. Nm3) oraz 10,5 ton oleju opałowego (w 2013 r. – 286,0 ton). Zużyto również 1 060 143 m3 wody surowej, wytworzono 234 926 m3 ścieków.WIELKOŚĆ PRODUKCJI CIEPŁA ORAZ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 
  J.m. 2013 2014 DYNAMIKA
2014/2013
(%)
Produkcja ciepła z kotłów EC (brutto) GJ 5 510 835 5 540 299 100,53
w tym na ciepło GJ 1 697 305 1 424 118 83,9
w  tym na energię elektryczną GJ 3 813 530 4 116 181 107,94
Produkcja energii elektrycznej brutto MWh 1 322 002 1 322 392 100,03
Produkcja energii cieplnej brutto GJ 1 697 305 1 424 118 83,90
Produkcja energii cieplnej netto GJ 1 635 658 1 371 495 83,85

 

EKOLOGIA

Ekologia

Podjęcia decyzji o znacznym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania węgla.