Dane produkcyjne

W roku 2016 do produkcji energii elektrycznej i ciepła zużyto 346 285 tys. Nm3 gazu ziemnego (w 2015 r. 337 000 tys. Nm3) oraz 16,1 ton oleju opałowego (w 2015 r. – 3,4 ton). Zużyto również 917 297 m3 wody surowej.

Energia elektryczna i cieplna produkowane były w bloku gazowo - parowym (podstawowa produkcja). Ciepło produkowane było także w kotłach gazowo-olejowych.
 


Blok gazowo – parowy i kotły gazowo – olejowe

 

Wyszczególnienie

J.m.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

Dynamika  2016/2015 (%)

Produkcja ciepła z kotłów EC (brutto)

GJ

5 540 299

5 225 744

5 340 977

102,21

  w tym na ciepło

GJ

1 424 118

1 430 484

1 543 790

107,92

  w tym na energię

  elektryczną

GJ

4 116 181

3 795 260

3 797 187

100,05

Produkcja energii

elektrycznej brutto

MWh

1 322 392

1 236 346

1 298 927

105,06

Produkcja energii cieplnej

brutto

GJ

1 424 118

1 430 484

1 543 790

107,92

Produkcja energii cieplnej netto

GJ

1 371 495

1 382 182

1 508 747

109,16


 

EKOLOGIA

Ekologia

Podjęcia decyzji o znacznym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania węgla.