System ciepłowniczy

 

Łączna długość sieci cieplnej - 119,6 km:

  • w tym sieci preizolowane - 68,5 km,


Łączna ilość węzłów cieplnych - 1079 szt.:

  • w tym własnych - 767 szt.,


Lokalne kotłownie gazowe - 13 szt.
(wszystkie będące własnością EC).


Zamówiona moc cieplna: 207 MW


Ilość odbiorców ciepła (zawartch umów): 778


Łączna powierzchnia ogrzewana obiektów zasilanych przez miejski system ciepłowniczy - 2 802 tys. m2.

Udział Elektrociepłowni „Zielona Góra” w rynku ciepła w Zielonej Górze 44 %. Dostawa ciepła realizowana jest głównie do zasobów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. Grupa tych odbiorców stanowi 62%  mocy zamówionej. Pozostałe grupy odbiorców to obiekty użyteczności publicznej 18% (w tym szkolnictwo 10%), przemysł, handel i usługi 15%, obiekty służby zdrowia 3% oraz budownictwo jednorodzinne niecałe 1% i pozostałe 1%. 


 
 

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE