System ciepłowniczy

 

Łączna długość sieci cieplnej - 113,55 km:

  • w tym sieci preizolowane - 56,51 km,


Łączna ilość węzłów cieplnych - 1012 szt.:

  • w tym własnych - 709 szt.,


Lokalne kotłownie gazowe - 15 szt.
(wszystkie będące własnością EC).


Zamówiona moc cieplna: 200 MW


Ilość odbiorców ciepła (zawartch umów): 746


Łączna powierzchnia ogrzewana obiektów zasilanych przez miejski system ciepłowniczy - 2 550 tys. m2.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”  w roku 2014 zaspokajała około 50% potrzeb cieplnych miasta Zielona Góra, w tym około 0,5% zaopatrzenia w ciepło dostarczone było z 16 (15 – na koniec roku) gazowych kotłowni lokalnych. Dostawa ciepła realizowana jest głównie do zasobów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.

Od 1 stycznia 2015 Zielona Góra połączyła się z przylegającą gminą wiejską. W wyniku zmiany granic miasta zwiększył się obszarowo rynek ciepła w Zielonej Górze. Według badań własnych ECZG udział w rynku ciepła z m.s.c. wynosi obecnie ok. 44%.


 
 

EKOLOGIA

Ekologia

Podjęcia decyzji o znacznym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania węgla.