System ciepłowniczy

 

Łączna długość sieci cieplnej - 118 km:

  • w tym sieci preizolowane - 66 km,


Łączna ilość węzłów cieplnych - 1053 szt.:

  • w tym własnych - 728 szt.,


Lokalne kotłownie gazowe - 14 szt.
(wszystkie będące własnością EC).


Zamówiona moc cieplna: 207 MW


Ilość odbiorców ciepła (zawartch umów): 778


Łączna powierzchnia ogrzewana obiektów zasilanych przez miejski system ciepłowniczy - 2 695 tys. m2.

Udział Elektrociepłowni „Zielona Góra” w rynku ciepła w Zielonej Górze 44 %. Dostawa ciepła realizowana jest głównie do zasobów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.

 


 
 

EKOLOGIA

Ekologia

Podjęcia decyzji o znacznym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania węgla.