System ciepłowniczy

 

Łączna długość sieci cieplnej - 131,34 km:

  • w tym sieci preizolowane - 91,3 km,


Łączna ilość węzłów cieplnych - 1 220 szt.:

  • w tym własnych - 930 szt.,


Lokalne kotłownie gazowe - 4 szt.
(wszystkie będące własnością EC).


Zamówiona moc cieplna: 214,14 MW


Ilość odbiorców ciepła (zawartch umów): 766 odbiorców / 825 umów


Łączna powierzchnia ogrzewana obiektów zasilanych przez miejski system ciepłowniczy - 3 064 tys. m2.

Udział Elektrociepłowni „Zielona Góra” w rynku ciepła w Zielonej Górze 47%. Dostawa ciepła realizowana jest głównie do zasobów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. Grupa tych odbiorców stanowi 63% poboru ciepła z Elektrociepłowni. Pozostałe grupy odbiorców to przede wszystkim obiekty użyteczności publicznej 21% (w tym szkolnictwo 10%) oraz budynki przemysłowe i usługowe 16%.


 


 

 


 
 

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE