Technologia

TECHNOLOGIA WYTWARZANIA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROCIEPŁOWNI "ZIELONA GÓRA"

Energia elektryczna i cieplna produkowane są w bloku gazowo - parowym (podstawowa produkcja)  oraz ciepło w kotłach gazowo-olejowych (w październiku 2012 r. całkowicie zrezygnowano ze spalania węgla).

 

SCHEMAT

Produkcja energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu odbywa się w bloku gazowo – parowym.
Ciepło produkowane jest w kotłach gazowo – olejowych oraz w 14 lokalnych kotłowniach gazowych. Urządzenia wytwórcze zasilane są gazem ziemnym zaazotowanym Lw (dawniej GZ 41,5) pochodzącym z krajowych złóż (Kościan- Brońsko). Paliwem zapasowym dla kotłów gazowo – olejowych jest olej opałowy lekki.

 

Schemat EC ZG


Zainstalowana moc elektryczna EC ZG wynosi:
198 MWe (blok gazowo - parowy).

Zainstalowana moc cieplna wynosi 303,531 MWt w tym:
135,00 MWt (blok gazowo - parowy),
167,00 MWt (kotłownia gazowo – olejowa),
1,531 MWt (lokalne kotłownie gazowe).


Ciepło w sezonie grzewczym wytwarzane jest w urządzeniach bloku gazowo - parowego oraz w kotłowni gazowo -olejowej. Woda sieciowa podgrzewana jest w wymiennikach ciepłowniczych przy turbinie parowej bloku gazowo - parowego (I stopień podgrzewu). Następnie, jeżeli wystąpi taka potrzeba,  kierowana jest do kotłów wodnych gazowo – olejowych (II stopień podgrzewu). Kotły wodne gazowe - olejowe są źródłami szczytowymi.


Ciepło poza sezonem grzewczym wytwarzane jest bezpośrednio w wymiennikach ciepłowniczych przy turbinie parowej BGP. Kotły gazowo – olejowe załączane są jedynie w okresie remontu bloku gazowo – parowego.Wytwarzanie skojarzone 
Wytwarzanie skojarzone energii elektrycznej i cieplnej jest procesem technologicznym polegającym na jednoczesnej ich produkcji w elektrociepłowni. Jest to najbardziej efektywna i ekologiczna forma pozyskiwania energii.

Przykładowo - aby wyprodukować 30 jednostek energii elektrycznej i 55 jednostek ciepła w elektrociepłowni (w skojarzeniu) potrzebne jest 100 jednostek paliwa. Wyprodukowanie takiej samej ilości energii elektrycznej w elektrowni i ciepła w ciepłowni (oddzielnie) wymaga zużycia łącznie 147 jednostek paliwa.
W Elektrociepłowni "Zielona Góra" skojarzone wytwarzanie energii rozpoczęto w 1976 roku w oparciu o paliwo węglowe. Od 2004 roku wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu odbywa się przede wszystkim w wysokosprawnym i ekologicznie czystym bloku gazowo - parowym. 

 

Zużycie paliwa węglowego, gazowego i olejowego
w latach 2001 - 2016

zachęcamy do obejrzenia filmu:

film.jpg

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE