Urządzenia wytwórcze

 

BLOK GAZOWO-PAROWY


TURBINA GAZOWA F9E (PG9171) produkcji General Electric

Turbina gazowa klasy F9E typu PG9171 wyprodukowana została w zakładach GE w Belfort we Francji. Główne elementy turbiny:

 • 17 - stopniowa sprężarka osiowa;
 • 14 komór spalania umiejscowionych promieniście wokół obudowy turbiny;
 • 3 stopniowa turbina, w której następuje zamiana energii gazów spalinowych na ruch obrotowy wirnika turbiny;
 • układy pomocnicze (układ sterowania niskoemisyjnym spalaniem - DLN1, czerpnia powietrza wraz z filtrami powietrza, układ wylotowy, układ smarowania olejowego, system sterowania i nadzoru pracy TG - Mark V).
Powietrze atmosferyczne zasysane jest z zewnątrz i następnie, po oczyszczeniu na filtrach w układzie czerpni powietrza, podawane jest do 17 stopniowej sprężarki osiowej, gdzie następuje jego sprężenie do ciśnienia ok. 14 bar. Ilość powietrza do sprężarki jest regulowana przy pomocy Kierownicy Wlotowej (IGV) i jest ściśle zależna od mocy i parametrów pracy turbiny. Sprężone powietrze jest podawane do 14 komór spalania umiejscowionych promieniście wokół obudowy turbiny. W komorach spalania następuje spalanie gazu wraz z dostarczonym powietrzem. Gazy spalinowe o temperaturze rzędu 1100°C, powstające w procesie spalania podawane są do turbiny, która składa się z trzech rzędów kierownic przymocowanych do stojana turbiny i trzech rzędów łopatek przymocowanych do wału turbiny. Wał turbiny wprawiony w ruch obrotowy napędza sprężarkę oraz znajdujący się po stronie układu wylotowego generator.  
 

Podstawowe dane techniczne turbiny PG9171E dla warunków znamionowych
Moc elektryczna wyjściowa 126,1 MWe
Jednostkowe zużycie ciepła w cyklu prostym 10 650 kJ/kWh
Stopień sprężania sprężarki 12,6 do 1
Ilość stopni sprężarki 17
Ilość stopni turbiny 3
Przepływ spalin 418 kg/s
Prędkość obrotowa 3 000 obr/min
Temperatura spalin wylotowych 543o C
 

KOCIOŁ ODZYSKOWY OU - 192 produkcji RAFAKO Polska
 
Kocioł odzyskowy OU-192 jest dostosowany do współpracy z opalaną gazem ziemnym turbiną gazową PG 9171 firmy General Electric.
Kocioł odzyskowy typu OU-192 jest kotłem poziomym bez dopalania. Posiada dwa poziomy ciśnienia pary wylotowej z zastosowaniem naturalnego obiegu w układach parowników. W kotle zachodzi poziomy przepływ gazów spalinowych przez poszczególne wymienniki ciepła. Obieg wody poprzez parownik realizuje się na zasadzie obiegu naturalnego.

 

Główne elementy kotła odzyskowego OU-192:
 • część ciśnieniowa kotła - 8 modułów:
  • przegrzewacz wysokoprężny II-stopnia WP SH2,
  • przegrzewacz wysokoprężny I-stopnia WP SH1,
  • parownik wysokoprężny WP EVAP,
  • podgrzewacz wody wysokoprężnej II-stopnia WP ECO2,
  • przegrzewacz niskoprężny NP SH,
  • parownik niskoprężny NP ECO,
  • podgrzewacz wody niskoprężnej NP ECO,
  • podgrzewacz wody wysokoprężnej I-stopnia WP ECO1;
 • kanał wlotowy do kotła;
 • kanał kotła;
 • kanał wylotowy;
 • komina wraz z klapą odcinającą i tłumikiem hałasu.
Źródłem ciepła wykorzystywanym w kotle są spaliny wylotowe z turbiny gazowej. Każdy obwód ciśnieniowy kotła składa się z podgrzewacza wody (ECO), parownika i przegrzewacza pary. Podgrzewacz wody niskoprężnej (NP) i przegrzewacz pary niskoprężnej (NP) są jednostopniowe, natomiast podgrzewacz wody wysokoprężnej (WP) i przegrzewacz pary wysokoprężnej (WP) są dwustopniowe. Pęczki rur żebrowanych zamontowane w układzie szeregowym (harfy) wraz z komorami wlotowymi i wylotowymi (w przypadku parowników i przegrzewacza NP) oraz dodatkowo kolanami nawrotnymi (w pozostałych przypadkach) tworzą moduły. Pionowe wiązki rurowe umieszczone są w poziomym kanale spalin. Odpowiednie moduły połączone są ze sobą zewnętrznymi rurami łączącymi. 

Podstawowe dane techniczne kotła odzyskowego OU-192 (parametry projektowe)
Układ poziomy
Wydajność maksymalna trwała 202,4 MW
Strumień pary WP

53,3 kg/s

Ciśnienie pary WP 75,1 bar
Temperatura pary WP 505o C
Strumień pary NP 10,4 kg/s
Ciśnienie pary NP 7,1 bar
Temperatura pary NP 213o C
Minimalna różnica temperatur spaliny - para WP 8,9 K
Wysokość komina 45 m
Średnica wewnętrzna komina 5 800 mm
Dyspozycyjność kotła (w pierwszych trzech latach eksploatacji 97 %

TURBINA PAROWA 7CK 65 produkcji ALSTOM Polska

Turbina parowa 7CK65 produkcji ALSTOM Polska została wykonana przez zakłady w Elblągu. Jest nowoczesną turbiną akcyjną, jednokadłubową ciepłowniczo - kondensacyjną z dwustopniowym podgrzewem wody sieciowej.
 Upusty ciepłownicze turbiny są regulowane przy pomocy tarczy regulacyjnej.
Turbina zasilana jest parą świeżą WP i parą niskoprężną, a przepływ pary przez turbiną odbywa się bez nawrotów.
Wirnik turbiny posiadający 23 stopnie łopatkowe zabudowany jest w jednym kadłubie i wraz z wirnikiem generatora podparty jest na trzech łożyskach.
Para z turbiny podawana jest do kondensatora (w przypadku braku odbioru ciepła), bądź do wymienników ciepłowniczych i częściowo kondensatora w układzie pracy ciepłowniczej. Turbina jest regulowana przez układ regulacji elektrohydraulicznej współpracującej z Blokiem Ograniczeń Termicznych (BOT).
Elementami współpracującymi z turbiną są stacje rozruchowo - zrzutowe firmy BTG oraz agregaty próżniowe.

Podstawowe dane techniczne turbiny parowej 7CK65 dla warunków znamionowych
  Praca kondensacyjna Praca ciepłowniczo - kondensacyjna
Ciśnienie pary świeżej 72 bar 72 bar
Temperatura pary świeżej 500,55o C 500,55o C
Natężenie przepływu pary świeżej 52,79 kg/s 53,31 kg/s
Ciśnienie pary dodatkowej doprowadzanej 6,65 bar 6,62 bar
Temperatura pary dodatkowej doprowadzanej 194,4o C 195,6o C
Natężenie przepływu pary dodatkowej doprowadzanej 9,88 kg/s 10,46 kg/s
Prędkość obrotowa 3 000 obr/min 3 000 obr/min
Jednostkowe zużycie ciepła 11 035 kJ/kWh 5 454 kJ/kWh
Moc elektryczna turbiny 64,2 MWe 59,8 MWe


KOTŁOWNIA GAZOWO - OLEJOWA

Charakterystyka obiektu kotłowni gazowo-olejowej.

Kotłownia gazowo-olejowa powstała po zmodernizowaniu części II etapu i całości III etapu kotłowni Bloku Węglowego. Jest to kotłownia szczytowa. W budynku kotłowni znajduje się 5 kotłów wodnych UT-HZ, trójciągowe płomienicowo-płomieniówkowe, każdy o mocy 32 MW o max. ciśnieniu roboczym 16 bar i max. temp. wyjściowej 150   ̊C. Kocioł wodny posiada po 2 palniki zasilane gazem GZ 41,5 lub lekkim olejem opałowym Ekoterm Plus. W skład każdego wodnego obiegu kotła wchodzą 4 pompy: PK, PM, PE, PC, które w zależności od chwilowego zapotrzebowania regulują przepływ wody.
Kocioł parowy UL-SX o wydajności pary 9 t/h ,temp.250  ̊C i ciśnieniu 6 bar. Jednopalnikowy trójciągowy płomienicowo-płomieniówkowy. Zasilany gazem GZ 41,5 lub lekkim olejem opałowym Ekoterm Plus.
Zbiornik wody zasilającej ciśnienie robocze 0,2 bar i temp. 105  ̊C  wraz z pompami podaje wodę do kotła parowego.
Węzeł cieplny o mocy 2,13 MW wraz z układem nagrzewnic Frapol podgrzewa powietrze zasilające kotły wodne oraz nagrzewnice VTS ogrzewające poszczególne kondygnacje kotłowni.
Zbiornik wody uzupełniającej o ciśnieniu roboczym 0,2 bar i temp. roboczej 105  ̊C oraz 3 pompy uzupełniająco-stabilizacyjne o wydajności 32 m³/h. Pomocniczym elementem jest zbiornik wody nadmiarowej wraz z 2 pompami.

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE